Lägga till musik till en Sony Walkman Bean

Lägga till musik till en Sony Walkman Bean


Walkman Bean är en bärbar MP3-spelare släpptes av Sony 2005. Den har sedan lagts ned men många människor fortfarande äger Walkman bönor och du kan fortfarande hitta dem tillgängliga för köp på Internet. Om du äger eller nyligen har köpt en Walkman Bean och är nyfiken på hur du lägger till musik till enheten, kan du vara bra att känna att det är en enkel process som kräver mycket tid och ansträngning. Allt du behöver är en dator med en USB-port och du har musik på din Bean på nolltid.

Instruktioner

Slide the plastic cover on the top of the Bean back to expose the USB (Universal Serial Bus) connector. 1 Skjut plastkåpan på toppen av Bean tillbaka för att exponera USB (Universal Serial Bus) kontakten. Kontakten ska poppa ut från det inre av telefonen när locket dras tillbaka.

Turn on your computer and insert the connector into its USB port. 2 Slå på datorn och sätt i kontakten i USB-porten. Därefter startar musikspelaren på datorn. På en Mac kommer detta att vara iTunes; på en dator kommer det att vara Windows Media Player.

Locate the "Devices" heading in the main screen of your music player and you will see the Bean icon listed underneath the heading. 3 Leta reda på "Devices" rubriken på huvudskärmen på din musikspelare och du kommer att se ikonen Bean listade under rubriken.

Highlight any songs in your music library that you wish to add to your Bean and then drag and drop them into the Bean icon. 4 Markera alla låtar i musikbiblioteket som du vill lägga till din Bean och sedan dra och släppa dem till ikonen Bean. En statusindikator ska visas och när den är klar musiken kommer lagts till Bean.

Related Posts